Söktjänst - Sök efter sammanträden, Ärenden och dokument i kommunen

Ange sökparametrar för att hämta information från LEX

Jag vill söka efter

Jag vill avgränsa min sökning till

För att välja fler än ett ämnesområde håll ned [ctrl] tangenten och klicka på fler

Datum

åååå-mm-dd
 
åååå-mm-dd
 

Söktips

Hitta postlista
För att se dagens postlista (inkomna dokument) kryssar du i Dokument och på Datum fyller du i dagens datum i både frånfältet och tillfältet.

Sök i diarier
Diarier är en förteckning över de handlingar som inkommit till eller upprättats inom kommunen. Varje nämnd har sitt eget diarium. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har dock ett gemensamt diarium under kommunstyrelsen. Markera de diarier du vill söka i och klicka i sökrutan.

Sök på diarienummer
För att hitta handlingar knutna till ett särskilt diarienummer fyller du i detta nummer i Fritextfältet. Alla sammanträden, ärenden och dokument knutna till detta nummer visas då i sökträffen. Tänk på att skriva ett datumintervall som innehåller diarienumrets årtal för att få riktiga sökträffar.

Sök på datumintervall
Tänk på att en sökning över stora datumintervall ger många sökträffar och att sökningen därför kan bli långsam.

Sökresultat
Sökresultatet får du sorterat efter diarienummer med det nyaste diarienumret först.

LEX — Kristinehamns kommuns diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och de dokument som myndigheten hanterar.
Här kan du söka i Kristinehamns kommuns diarier och läsa ärenden och dokument som är offentliga. Vissa uppgifter om enskilda personer är dolda för att skydda den personliga integriteten enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Om du behöver hjälp med sökning eller har frågor kontakta
Daana Kaipainen, 0550-88 250 eller daana.kaipainen@kristinehamn.se