Söktjänst - Sök efter sammanträden, Ärenden och dokument i kommunen

Ange sökparametrar för att hämta information från LEX

Jag vill söka efter

Jag vill avgränsa min sökning till

För att välja fler än ett ämnesområde håll ned [ctrl] tangenten och klicka på fler

Datum

åååå-mm-dd
 
åååå-mm-dd
 

Söktips

Hitta postlista
F?r att se dagens postlista (inkomna dokument) kryssar du i Dokument och p? Datum fyller du i dagens datum i b?de fr?nf?ltet och tillf?ltet.

S?k i diarier
Diarier ?r en f?rteckning ?ver de handlingar som inkommit till eller uppr?ttats inom kommunen. Varje n?mnd har sitt eget diarium. Kommunfullm?ktige och kommunstyrelsen har dock ett gemensamt diarium under kommunstyrelsen. Markera de diarier du vill s?ka i och klicka i s?krutan.

S?k p? diarienummer
F?r att hitta handlingar knutna till ett s?rskilt diarienummer fyller du i detta nummer i Fritextf?ltet. Alla sammantr?den, ?renden och dokument knutna till detta nummer visas d? i s?ktr?ffen. T?nk p? att skriva ett datumintervall som inneh?ller diarienumrets ?rtal f?r att f? riktiga s?ktr?ffar.

S?k p? datumintervall
T?nk p? att en s?kning ?ver stora datumintervall ger m?nga s?ktr?ffar och att s?kningen d?rf?r kan bli l?ngsam.

S?kresultat
S?kresultatet f?r du sorterat efter diarienummer med det nyaste diarienumret f?rst.

LEX — Kristinehamns kommuns diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och de dokument som myndigheten hanterar.
Här kan du söka i Kristinehamns kommuns diarier och läsa ärenden och dokument som är offentliga. Vissa uppgifter om enskilda personer är dolda för att skydda den personliga integriteten enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Om du behöver hjälp med sökning eller har frågor kontakta
Daana Kaipainen, 0550-88 250 eller daana.kaipainen@kristinehamn.se